Marzec 2017

31 marca 2017

Informacja dotycząca opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Kolejnym etapem realizacji wdrażania reformy edukacji jest przygotowanie organizacji pracy szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018. Nie później niż do 22 maja 2017 r. wydane zostaną opinie Małopolskiego Kuratora Oświaty dotyczące arkuszy organizacji. Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Krakowie, którzy będą działać w tym zakresie w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty, są zobowiązani do współpracy z Państwem tak, aby proces przygotowywania arkuszy organizacji oraz ich opiniowania przebiegał sprawnie i umożliwił zgodne z przepisami prawa przygotowanie pracy w najbliższym roku szkolnym.

30 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

27 marca 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku. Treść rozporządzenia  

30 marca 2017

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i opieki w przedszkolach i szkołach

W związku z pytaniami, jakie napływają do Kuratorium, przypominam, że dyrektorzy przedszkoli i szkół są odpowiedzialni za organizację pracy w przedszkolach i szkołach i żaden stan wyjątkowy, jak np.: odmowa podjęcia pracy przez nauczycieli, nie zwalnia Państwa Dyrektorów z tego obowiązku.