Marzec 2017

31 marca 2017

Informacja dotycząca opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Kolejnym etapem realizacji wdrażania reformy edukacji jest przygotowanie organizacji pracy szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018. Nie później niż do 22 maja 2017 r. wydane zostaną opinie Małopolskiego Kuratora Oświaty dotyczące arkuszy organizacji. Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Krakowie, którzy będą działać w tym zakresie w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty, są zobowiązani do współpracy z Państwem tak, aby proces przygotowywania arkuszy organizacji oraz ich opiniowania przebiegał sprawnie i umożliwił zgodne z przepisami prawa przygotowanie pracy w najbliższym roku szkolnym.

31 marca 2017

Konkurs plastyczny pt. „Piastowskie pary” dla uczniów szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych   Muzeum Historii Polski zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastyczny pt. „Piastowskie pary”. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie portretu wybranej pary małżeńskiej z dynastii Piastów. Prace należy przesłać na adres : Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Mokotowska 35 00-560 Warszawa z dopiskiem : „Konkurs plastyczny”, w terminie […]

31 marca 2017

Wykazywanie wynagrodzeń nauczycieli w SIO wg stanu na dzień 31 marca 2017 r. – wyjaśnienia MEN

„Wobec licznych pytań dotyczących wykazywania wynagrodzeń nauczycieli w systemie informacji oświatowej wg stanu na 31 marca 2017 r. uprzejmie wyjaśniamy (w uzupełnieniu do poprzedniego komunikatu na ten temat): Szkoły i placówki systemu oświaty zobowiązane są do wykazania wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych […]