Maj 2017

31 maja 2017

Uroczysta gala podsumowująca 10. edycję małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”

W Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się uroczysta gala podsumowująca Jubileuszową – 10. edycję małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym z udziałem Małopolskiego Wicekuratora Oświaty.

30 maja 2017

Zakończenie etapu projektu „Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie w szkołach”

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zorganizowanie uroczystego podsumowania pierwszego etapu projektu we wrześniu 2017 r. Na uroczystość zostanie zaproszona i wyróżniona jedna szkoła z każdego województwa. Kryterium wyboru stanowić będzie aktywność szkoły we wdrażaniu innowacji oraz różnorodność podejmowanych działań.

30 maja 2017

Informacja o unieważnieniu części postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2017 r.

Informacja o unieważnieniu części postępowania

30 maja 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

29 maja 2017

Konferencja podsumowująca projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”

Konferencja organizowana jest przez Kuratorium Oświaty w Krakowie wraz z: Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie, Regionem Małopolski NSZZ „Solidarność”, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach oraz z Wadowickim Centrum Kultury.

29 maja 2017

“Święto Rodziny” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kalwarii Zebrzydowskiej

„Majówka” – “Święto Rodziny” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kalwarii Zebrzydowskiej dla uczniów placówki, zaprzyjaźnionych szkół, rodziców, nauczycieli i wolontariuszy z udziałem Małopolskiego Wicekuratora Oświaty. Imprezie patronował Zarząd Powiatu Wadowickiego.

29 maja 2017

Zaproszenie na konferencję podsumowującą realizację projektu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy-Przyroda źródłem twórczej inspiracji”

Dyrektor Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej zaprasza na konferencję podsumowującą realizację projektu pod nazwą „ Uniwersytet Młodego Odkrywcy- Przyroda źródłem twórczej inspiracji”