Maj 2017

31 maja 2017

Uroczysta gala podsumowująca 10. edycję małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”

W Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się uroczysta gala podsumowująca Jubileuszową – 10. edycję małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym z udziałem Małopolskiego Wicekuratora Oświaty.

31 maja 2017

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, że zgodnie z art. 307 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, w terminie do dnia 1 września 2017 r. wszelkie czynności podejmowane w celu realizowania zadań oświatowych oraz organizowania i prowadzenia kształcenia w szkołach, powinny być podejmowane według aktualnego stanu prawnego szkół.

30 maja 2017

Zakończenie etapu projektu „Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie w szkołach”

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zorganizowanie uroczystego podsumowania pierwszego etapu projektu we wrześniu 2017 r. Na uroczystość zostanie zaproszona i wyróżniona jedna szkoła z każdego województwa. Kryterium wyboru stanowić będzie aktywność szkoły we wdrażaniu innowacji oraz różnorodność podejmowanych działań.

30 maja 2017

Informacja o unieważnieniu części postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2017 r.

Informacja o unieważnieniu części postępowania

30 maja 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

29 maja 2017

Konferencja podsumowująca projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”

Konferencja organizowana jest przez Kuratorium Oświaty w Krakowie wraz z: Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie, Regionem Małopolski NSZZ „Solidarność”, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach oraz z Wadowickim Centrum Kultury.

29 maja 2017

Platforma online – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W bieżącym roku pojawia się nowy rozdział klasyfikacji budżetowej 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, w którym należy ujmować wydatki na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, poniesione w roku szkolnym 2016/2017 i podlegające refundacji z dotacji celowej w 2017 roku.