Maj 2017

31 maja 2017

Uroczysta gala podsumowująca 10. edycję małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”

W Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się uroczysta gala podsumowująca Jubileuszową – 10. edycję małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym z udziałem Małopolskiego Wicekuratora Oświaty.

30 maja 2017

Informacja o unieważnieniu części postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2017 r.

Informacja o unieważnieniu części postępowania

30 maja 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

29 maja 2017

“Święto Rodziny” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kalwarii Zebrzydowskiej

„Majówka” – “Święto Rodziny” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kalwarii Zebrzydowskiej dla uczniów placówki, zaprzyjaźnionych szkół, rodziców, nauczycieli i wolontariuszy z udziałem Małopolskiego Wicekuratora Oświaty. Imprezie patronował Zarząd Powiatu Wadowickiego.

25 maja 2017

List Małopolskiego Kuratora Oświaty dotyczący zaopiniowanych arkuszy organizacji

W związku z zakończonymi pracami pierwszego etapu opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018, mając na względzie presję czasu jaka towarzyszyła realizacji tego zadania, chcę podziękować wszystkim Dyrektorom i Organom Prowadzącym za sprawne przygotowanie arkuszy organizacji i równocześnie przekazać spostrzeżenia i uwagi dotyczące realizacji tego zadania.

22 maja 2017

Rozmowa z Małopolskim Kuratorem Oświaty nt. raportu NIK w zakresie bezpieczeństwa i higieny nauczania w szkołach publicznych – TVP3 Kraków, Tematy dnia

Wypowiedź Pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty, komisarza Wojciecha Chechelskiego z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Pana Piotra Pokrzywy, kierownika Oddziału Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Procesów Nauczania WSSE w Krakowie nt. raportu NIK w zakresie bezpieczeństwa i higieny nauczania w szkołach publicznych.

19 maja 2017

Konferencja naukowo-dydaktyczna „Treści regionalne na zajęciach edukacyjnych – z perspektywy praktyków” w Nowym Targu

W Nowym Targu w środę 17 maja 2017 roku odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna „Treści regionalne na zajęciach edukacyjnych – z perspektywy praktyków”, której myśl przewodnią stanowiło hasło „Przykład, a nie wykład”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Małopolski Kurator Oświaty, Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu oraz Prezes Związku Podhalan w Polsce.