Lipiec 14, 2017

14 lipca 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

14 lipca 2017

Postępowanie z dokumentacją likwidowanych gimnazjów

Kraków, dnia 13 lipca 2017 r. SEPZ-III.150.2.2017.RB   Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa małopolskiego   Kuratorium Oświaty informuje, że zgodnie z art. 59 ust. 3 i art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943), dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej […]