Lipiec 2019

22 lipca 2019

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

W dniu 19 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1356 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

11 lipca 2019

Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020 udostępniamy informacje o liczbie wolnych miejsc ww. szkołach oraz w szkołach policealnych w województwie małopolskim. Załączniki Rekrutacja 2019_2020 Wolne miejsca w szkołach dla absolwentów szkoły podstawowej Data: 2019-07-12, rozmiar: […]

11 lipca 2019

Wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem

wniosek o zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć mogą składać wyłącznie dyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (wniosek nie dotyczy przedszkoli oraz placówek), wniosek o zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania mogą  składać wyłącznie dyrektorzy przedszkoli publicznych i niepublicznych […]

11 lipca 2019

XV edycja Olimpiady Matematycznej Juniorów

Wzorem lat poprzednich Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzi XV edycję Olimpiady Matematycznej Juniorów. Olimpiada jest skierowana do uczniów starszych klas szkół podstawowych. Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny. Terminarz przedstawia się następująco: zawody pierwszego stopnia, część testowa: 26 września 2019 r. zawody drugiego stopnia: 11 stycznia 2020 r. zawody trzeciego […]

5 lipca 2019

Przekazanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach – rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Uprzejmie przypominam o obowiązku przekazania Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim

4 lipca 2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne „Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty