2019

16 grudnia 2019

IX Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży” – Wrocław 8-10 stycznia 2019 r.

Zapraszamy dyrektorów oraz nauczycieli szkół prowadzących klasy mundurowe do udziału w IX Ogólnopolskim Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży” – Wrocław 8-10 stycznia 2019 r. Tym razem głównym tematem forum będą nowe uregulowania prawne, wynikające z nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wiążące się z możliwością tworzenia oddziałów przygotowania wojskowego, za zgodą […]

13 grudnia 2019

„Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”

Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w ramach kampanii „Dorosnąć do Bezpieczeństwa” bazując na wiedzy i doświadczeniu Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie stworzyła serię  materiałów edukacyjnych dla nauczycieli techniki z zakresu wychowania komunikacyjnego i przygotowania uczniów do uzyskiwania karty rowerowej.