1 lutego, 2021

1 lutego 2021

Medal Komisji Edukacji Narodowej

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej (formularz nr 1), II. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy) III. Termin składania wniosków: do 15 lutego 2021 r. IV. Osoby do kontaktu: Oddział Strategii i Analiz – tel. 12/448 11 28 […]

1 lutego 2021

Nagroda ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (formularz nr 1) Opinia rady pedagogicznej szkoły – w przypadku wniosku dyrektora szkoły dla nauczyciela zatrudnionego w szkole II. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy) III. Termin składania […]

1 lutego 2021

VII ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Jest sposobem na oddanie hołdu ofiarom zamordowanym w niemieckim, nazistowskim Obozie Koncentracyjnym KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu.