11 lutego, 2021

11 lutego 2021

Informacja dla osób, które są uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zwraca uwagę, że nie każda oferta szkoleniowa/kursowa umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego, którego zdanie upoważnia do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej.