10 czerwca, 2021

10 czerwca 2021

Konsultacje online nowego Stypendium Premiera

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka we współpracy z Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyną Orłowską, Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz GovTech Polska konsultacje nowego Stypendium Premiera. Obecnie Stypendium przeznaczone jest jedynie dla tych uczniów, którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce. Chcemy to zmienić i dowiedzieć […]

10 czerwca 2021

Organizacja konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie nr 28/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2021/2022 Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminu opublikowania regulaminów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 Koordynator konkursów przedmiotowych: Katarzyna Dębska tel. 12 448-11-54 […]

10 czerwca 2021

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022

Kraków,   10 czerwca 2021 r. SEPZ-I.5750.3.2021.MŁ   Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych Województwa Małopolskiego   Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów zatwierdzone przez radę szkoły/radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10  lipca 2021 r. W przypadku niewytypowania kandydata do stypendium, dyrektor szkoły obowiązkowo przesyła […]