1 sierpnia, 2022

1 sierpnia 2022

Zadania pedagogów specjalnych – zmiany w rozporządzeniach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Załączniki Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1594) Data: 2022-08-01, rozmiar: 365 KB Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1593) Data: 2022-08-01, rozmiar: 351 KB Pobierz wszystkie pliki