lipiec 2022

29 lipca 2022

Konkurs Tematyczny „Polscy żołnierze w walce o wyzwolenie Włoch, Francji, Belgii i Holandii podczas II wojny światowej” dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2022/2023

Komunikaty i materiały dotyczące konkursu

27 lipca 2022

Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie informacji przekazanych dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2022/2023 udostępniamy informację o liczbie wolnych miejsc ww. szkołach w województwie małopolskim