wrzesień 2022

30 września 2022

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Ekonomiczny oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu organizują XXIV Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywności. Zawody poszczególnych stopni Olimpiady zaplanowano w następujących terminach: I etap szkolny – 21 października 2022 r. II etap okręgowy – 25 listopada 2022 r. III etap ogólnopolski – 16-17 marca 2023 r. Laureaci Olimpiady mają wstęp bez egzaminu na […]

20 września 2022

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2023/2024

Małopolski Kurator Oświaty zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.) corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i  sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.