grudzień 2022

27 grudnia 2022

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej od 1 stycznia 2023 r. przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji i akredytacji wstępnej

Zarządzenie Nr 78/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty