grudzień 2022

8 grudnia 2022

Treść wypełniania obowiązku informacyjnego – monitoring wizyjny obiektów Kuratorium Oświaty

Pana(-i) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str.1, […]

8 grudnia 2022

Klauzula informacyjna Małopolskiego Kuratora Oświaty

Realizując obowiązek określony w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej  RODO), Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących prawach z tym związanych