listopad 2022

29 listopada 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r.

23 listopada 2022

Aktualizacja Komunikatu Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenia zawodów dokonuje organizator zawodów lub dyrektor szkoły podstawowej na adres: aneks.zawody@kuratorium.krakow.pl za pomocą formularza zgłoszeniowego