luty 2023

24 lutego 2023

Zarządzenie NR 9/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie zmieniające

23 lutego 2023

„Zaburzenia percepcji słuchowej a rozwój kompetencji językowych oraz umiejętności czytania i pisania” – konferencja MCDN

Ideą Konferencji „Zaburzenia percepcji słuchowej a rozwój kompetencji językowych oraz umiejętności czytania i pisania” organizowanej przez MCDN Ośrodek w Tarnowie jest upowszechnianie praktycznej wiedzy wśród logopedów, pedagogów, terapeutów, nauczycieli i studentów studiów podyplomowych, z zakresu zaburzeń percepcji słuchowej, ich wpływu na rozwój sprawności językowych, umiejętności czytania i pisania u dzieci w wieku szkolnym. Szczegółowe informacje […]