21 maja 2024

44. edycja Festiwalu Artystycznego Młodzieży w Teatrze Groteska. Koncert laureatów z udziałem I Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Artura Paska

W dniach od 22 do 26 kwietnia 2024 roku miała miejsce 44. edycja Festiwalu Artystycznego Młodzieży – FAM. Zwieńczona została Koncertem Laureatów, 13 maja w Teatrze Groteska. Gościem wydarzenia był Pan Artur Pasek – Wicekurator Oświaty.

Festiwal jest największą imprezą artystyczną w formule konkursu, organizowaną przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy w Krakowie, adresowaną do uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego.

Tradycją szkół średnich, szczególnie krakowskich, były i są doroczne przeglądy artystyczne, ambicją każdej klasy było przygotowanie spektaklu. Niestety, na przedstawieniach premierowych w czasie przeglądów szkolnych najczęściej się kończyło, stąd pomysł realizacji przeglądu międzyszkolnego, który dawał szansę kolejnego przedstawienia i to w warunkach znacznie lepszych, niż sala gimnastyczna. Zainteresowanie pierwszą edycją Festiwalu w kwietniu 1980 przeszło najśmielsze oczekiwania i to zarówno w grupie „startujących”, jak i widowni. Po kolejnych zmianach nazwy, loga i modernizacji formuły, od roku 1989 funkcjonuje jako FESTIWAL ARTYSTYCZNY MŁODZIEŻY, w skrócie FAM.

W kwietniu każdego roku, na Festiwalu spotyka się ponad 1000 młodych twórców (1780, to rekord z XX edycji) prezentujących swoje dokonania w dziedzinach: teatr, taniec, muzyka, plastyka, film, fotografia, literatura, dziennikarstwo oraz propozycje wykraczające poza ramy regulaminowe i programy szkolne, a związane ze światem kultury i sztuki. Poszukiwania repertuarowe, tematyczne i formalne nie są niczym ograniczone. Przez tydzień, nie licząc SCENY „i”, większość pomieszczeń MDK im. A. Bursy jest miejscem przeglądów, wystaw, spotkań warsztatowych. Wszystkie wydarzenia mają charakter otwarty i nie są biletowane. Liczba publiczności jest trudna do oszacowania, dziennie przewija się od 200 do 600 osób.

W jury poszczególnych przeglądów zasiadają profesjonalni twórcy i laureaci poprzednich edycji Festiwalu. Obowiązuje „oskarowy” system przyznawania nagród; po poszczególnych przeglądach znane są jedynie nominacje, końcowy werdykt ogłaszany jest podczas Gali Festiwalowej.

Od 2004 roku Koncert Laureatów odbywa się w Teatrze GROTESKA, co samo w sobie, zdaniem organizatorów – jest nobilitacją dla imprezy. Realizacja koncertu laureatów w Teatrze, a więc występy na profesjonalnej scenie z profesjonalnym sprzętem i profesjonalną obsługą jest dla wykonawców źródłem olbrzymiej satysfakcji, a wszystkich, także i widzów, „oswaja” z instytucjami kultury i rozbudza potrzebę świadomego uczestnictwa w kulturze.

Pisząc o Festiwalu, nie sposób nie wspomnieć o uznanych dzisiaj artystach, ludziach kultury, którzy pierwsze laury zbierali na FAM. Są wśród nich Wojciech Tochman, Piotr Urbaniak, Beata Fudalej, Jacek Poniedziałek, Dominika Bednarczyk, Maciek Stuhr, Magdalena Boczarska, Zośka Papużanka, Dominika Kurdziel, Sandra Korzeniak, Marcin Kobierski, Mirosław Haniszewski, Klaudyna Schubert i wielu innych.

Wicekurator Artur Pasek przemawiający do zebranych gości.
Tancerka w czarnym stroju w trakcie występu.
Przemówienie prowadzącej w białej koszuli przy scenie.
Prezentacja multimedialna w trakcie wydarzenia.
Występ artystyczny z użyciem projektora.
Wręczanie nagród laureatom Festiwalu, wszyscy uczestnicy na scenie.
Występ taneczny podczas festiwalu, tancerka w czerwonej sukience.
Występ taneczny podczas festiwalu, tancerze w ruchu w białych strojach.
Wicekurator Artur Pasek.
Występ taneczno-teatralny.