2 stycznia 2023

AKTUALIZACJA do rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2022

Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 29 grudnia 2022 r. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. poz. 2806) zmianie uległ druk rozliczenia dotacji obowiązujący w roku 2022.  W załączeniu przekazujemy Państwu tekst rozporządzenia zmieniającego oraz obowiązujący w roku 2022 druk rozliczenia dotacji. Pozostałe druki rozliczenia nie ulegają zmianie i są dostępne w informacji o rozliczeniu dotacji za rok 2022 zamieszczonej na stronie dnia 20 grudnia 2022 r.    

Załączniki: