8 lutego 2024

Dzień Otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – zapraszamy 20 i 21 marca

grafika wydarzenia

 

Dzień Otwarty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który odbędzie się w dniach 20 i 21 marca 2024, stanowi doskonałą okazję do bezpośredniego zapoznania się z ofertą edukacyjną UEK na studia  pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, a także studia drugiego stopnia.

 

 

 

  • Uczestnicy Dnia Otwartego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mają okazję zorientowania się co do perspektyw, jakie daje ukończenie poszczególnych kierunków studiów czy specjalności.
  • Młodzi ludzie chcący ubiegać się o przyjęcie na studia, poznają zasady rekrutacji oraz uzyskają odpowiedzi na kluczowe dla nich pytania.
  • Zdobędą informacje na temat praktyk, staży oraz studiów zagranicznych, możliwości zdobycia podwójnych dyplomów, a także podjęcia studiów w języku angielskim.
  • Przygotowane zostaną również punkty informacyjne dotyczące m.in. zasobów bibliotecznych, domów studenckich, czy udogodnień dla studentów z niepełnosprawnościami.
  • Zainteresowane osoby będą miały możliwość wzięcia udziału w zaplanowanych na ten dzień prezentacjach, wykładach i warsztatach,
  • zaś podczas wycieczek po Kampusie poznają bazę materialną Uczelni – zwiedzą budynki, obejrzą sale wykładowe, laboratoria, muzeum i wiele innych interesujących miejsc, dzięki czemu Uczelnia stanie się im bliższa.

Andriana Nyzova, tel. 12 293 58 37, nyzonaa@uek.krakow.pl

www.dzienotwarty.uek.krakow.pl