14 czerwca 2021

Edukacyjny cykl video – „Kala i Pszczoły”

Fundacja Apikultura skupia swoje działania na systematycznym upowszechnianiu wiedzy na temat środowiska naturalnego, ekologii oraz pszczelarstwa. W ramach swojej misji Fundacja przygotowała edukacyjny cykl video – „Kala i Pszczoły”. Video ma umożliwić najmłodszym, edukację połączoną z twórczym podejściem do zdobywania wiedzy nt. otaczającego świata, łączy naukę z dobrą zabawą, to także odpowiedź na współczesny trend innowacyjnego i zdalnego kształcenia

Bohaterkami powyższej serii są pszczoły, ich tajemnice, a także przyjazna i wesoła muppetka Kala, dociekliwa i szczera, dziewięcioletnia dziewczynka z dużym poczuciem humoru.
W odcinkach zaprezentowane zostaną m. in. „pszczela kuchnia”, „niesamowite talenty pszczół”, a także można się dowiedzieć dlaczego warto i należy pomagać owadom zapylającym. Zadaniem cyklu „Kala i Pszczoły” jest pobudzenie w najmłodszych zaangażowania w troskę o ekosystem, w którym funkcjonujemy, o rolę zapylaczy w przyrodzie oraz aktywne dobre praktyki służące ekologii.

Cykl składa się z 10 odrębnych odcinków, które w przystępny i twórczy sposób omawiają wybrane zagadnienia pszczelarskie i proekologiczne. Oficjalna publikacja odcinków  zaplanowana została na okres od 9 maja do 11 lipca 2021. Kolejne odcinki prezentowane są obecnie w co tygodniowych odstępach czasu, zawsze w niedzielę.

Materiał nt. cyklu na oficjalnej stronie Fundacji: http://www.apikultura.pl/kala_i_pszczoly.php

Fundacja przekazuje materiały z przeznaczeniem do użytku wewnętrznego, edukacyjnego i niekomercyjnego (pakiet wszystkich odcinków serii może zostać użyty podczas lekcji poglądowych i tematycznych, spotkań edukacyjnych, akcji społecznych, festynów rodzinnych etc.). Pełen pakiet odcinków na prośbę szkół oraz wszystkich instytucji zainteresowanych promowaniem pszczelej tematyki może zostać przekazany już po dniu 11 lipca 2021 – kiedy to zostanie opublikowany finalny odcinek cyklu.

Cykl edukacyjny video „KALA i PSZCZOŁY” w dniu 10 czerwca 2021 uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki, ponadto patronat honorowy nad projektem objęli Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski, Małopolska Organizacja Turystyczna oraz Władze Polskiego Związku Pszczelarskiego.