11 października 2021

I Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV-VIII

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Pierwszego Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego, który dedykowany jest uczniom  klas IV- VIII szkół podstawowych. Organizatorem konkursu jest Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania.

Konkurs składa się z trzech etapów: etap I szkolny, etap II wojewódzki, etap III ogólnopolski. Planowany termin przeprowadzenia Konkursu: grudzień 2021 r. – kwiecień 2022 r. Finaliści i laureaci uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b-c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1737).

 

Wojewódzki Koordynator Konkursu
Teresa Sowa
e-mail: teresa.sowa@kuratorium.krakow.pl
tel. 14 696 32 54

Załączniki