3 czerwca 2024

Gdzie znaleźć mediatora?

Podczas wprowadzania mediacji szkolnej placówka może korzystać z pomocy organizacji pozarządowych, administracji rządowej, samorządu terytorialnego, samorządów zawodów prawniczych, sądów lub innych podmiotów wspierających, zawierając w tym zakresie stosowne porozumienia.

Aby znaleźć mediatora należy skorzystać z list stałych mediatorów prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych lub z usług ośrodków mediacyjnych albo mediatorów indywidualnych.

Listy mediatorów – Sąd Okręgowy w Krakowie

Wykaz mediatorów – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Lista mediatorów – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Jak znaleźć mediatora?