3 czerwca 2024

Standardy Rzecznika Praw Dziecka

W  2017 roku  interdyscyplinarny zespół specjalistów powołany przez Rzecznika Praw Dziecka opracował jednolite zasady wdrażania oraz prowadzenia mediacji rówieśniczej i szkolnej w placówkach oświatowych. Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych mają służyć pełniejszej ochronie praw dziecka oraz gwarantować prawidłowość i wysoką jakość procedury mediacyjnej. Zawarte w procedurze mediacji porozumienia mogą zakończyć spór, bez potrzeby sięgania do innych prawnych środków interwencji, w szczególności drogi sądowej.

Standardy zawierają informacje m.in. o wprowadzaniu oraz prowadzeniu mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych, Kodeks Etyczny Mediatora Rówieśniczego oraz Kodeks Etyczny Mediatora Szkolnego. Rzecznik Praw Dziecka proponuje wprowadzenie mediacji rówieśniczej i szkolnej do szkół i innych placówek oświatowych, mając na względzie:

  • konieczność budowania bezpiecznej i przyjaznej dzieciom szkoły;
  • stworzenie warunków dla rozwoju kompetencji społecznych uczniów;
  • zdobycie przez nich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych;
  • rozwój kompetencji społecznych podmiotów szkolnej społeczności;
  • budowanie przyjaznego klimatu i podmiotowości społeczności szkolnej w rozwiązywaniu konfliktów i sporów.