8 lutego 2024

Granty dla młodzieży w ramach programu „Generacja V4”

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ogłosił nabór wniosków do pierwszej z trzech edycji programu minigrantów „Generacja V4” w 2024 r. na organizację krótkoterminowych wyjazdów młodzieży w wieku 12-30 lat. Celem inicjatywy jest promocja wartości demokratycznych, aktywności obywatelskiej i dialogu transgranicznego wśród młodych ludzi. Wnioski można składać do 29 lutego 2024 r.

Aby wziąć udział w programie w projekcie muszą być zaangażowane podmioty z co najmniej dwóch krajów z Grupy Wyszehradzkiej – V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja). Dodatkowo mogą uczestniczyć w projekcie partnerzy z państw-sąsiadów dwóch krajów V4 (Austria, Niemcy i/lub Ukraina). 

Każdy projekt musi obejmować mobilność młodych ludzi (12-30 lat), tj. wizyty transgraniczne i musi zapewnić przeprowadzenie co najmniej jednego wspólnego wydarzenia, w którym uczestniczą obie/wszystkie strony – dodatkowe informacje w załączeniu. Maksymalny budżet projektu wynosi 10 000 euro, a maksymalny czas realizacji projektu to 6 miesięcy.

Każda osoba prawna z Grupy V4 pracująca z młodzieżą może wziąć udział jako formalny wnioskodawca lub grantobiorca, na przykład szkoły, kluby pozalekcyjne, stowarzyszenia sportowe, młodzieżowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego itp.

Projekty (w języku angielskim) należy zarejestrować w systemie on-line My Visegrad nie później niż do 29 lutego 2024 r., a następnie złożyć pełen wniosek on-line do 15 marca 2024 r. do godz. 12:00 w południe.

Więcej informacji wraz z wytycznymi dotyczącymi przygotowania projektu znajduje się na stronie MEN oraz Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego