6 marca 2024

II Konferencja z cyklu „Porozmawiajmy o wartościach”

grafika wydarzenia

Już po raz drugi Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek w Nowym Sączu zaprasza dyrektorów szkół i zainteresowanych nauczycieli (kandydatów na dyrektorów oraz osoby wspierające dyrektorów w procesie zarządzania szkołą/placówką) do udziału w kolejnym z cyklu spotkań pt. „Porozmawiajmy o wartościach”.

Podczas konferencji realizowanych w nowatorskiej i przyjaznej formule „kawiarenki edukacyjnej” (z dostępem online) prelegenci analizują wartości ważne dla szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów w kontekście wyzwań współczesności.

W czasie drugiego spotkania, 13 marca, Organizatorzy pochylą się nad kluczowym – z punktu widzenia nowoczesnego społeczeństwa – zagadnieniem kształtowania postaw obywatelskich i wychowania do wartości społecznych. Przedyskutowane zostana możliwości lepszego przygotowania młodych ludzi do „globalnego myślenia i lokalnego działania”. Zgodnie z przyjętą w całym cyklu formułą, pierwsza część konferencji będzie miała charakter wykładowy, zaś druga – praktyczny (dyskusja moderowana i analiza dobrych praktyk).

Program i zapisy na stronie Internetowej MCDN.

Wydarzenie honorowym patronatem objęły:

Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz

dr Gabriela Olszowska – Małopolski Kurator Oświaty.