15 września 2023

II Ogólnopolska Konferencja „Żyj z sensem – Logoterapia jako odpowiedź na kryzys egzystencjalny człowieka” 

w II Ogólnopolskiej Konferencji „Żyj z sensem – Logoterapia jako odpowiedź na kryzys egzystencjalny człowieka”. W tym roku temat konferencji brzmi „Potencjał więzi rodzinnych”
Konferencja odbędzie się 12 października (czwartek)
w godzinach 9:00 – 18:30
w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3.
Program konferencji:

 • 8:30 – 9:00 Rejestracja
 • 9:00 – 9:30 Otwarcie konferencji (mgr Alexander Vesely – wnuk V. E. Frankla)
 • 9:30-10:30 dr Heidi Schönfeld (Akademia Logoterapii w Bamberg) – „Gedanken für ein gutes Miteinander (Refleksje o budowaniu dobrych relacji)” – wykład tłumaczony
 • 10:30 – 11:00 mgr Malwina Markiewicz (Krakowski Instytut Logoterapii, Akademia Logoterapii w Bamberg) – „Miłość jako dar. Logoterapeutyczna koncepcja miłości w zastosowaniu w terapii dla par”
 • 11:00 – 11:30 przerwa kawowa
 • 11:30 – 12:00 dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, dr Kasper Sipowicz (Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej) – „Terapia systemowa a logoterapia”
 • 12:00 – 12:30 dr Lilia Suchocka (Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-psychosomatyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – „Rodzina jako locus odpowiedzialności w przestrzeni wolności”
 • 12:30 – 13:00 dr hab. Mariusz Jędrzejko (Centrum Profilaktyki Społecznej, Akademia Piotrkowska) – „Kim jesteśmy – jak odbudować życie. Wykorzystanie elementów logoterapii w pracy z rodzinami osób z zaburzeniami i uzależnieniami”
 • 13:00 – 14:00 Panel dyskusyjnyprowadzenie dr hab. Michał Michalski (Instytut Wiedzy Rodzinie i Społeczeństwie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – „Zastosowanie logoterapii i myśli V. E. Frankla w pracy z rodziną”
 • 14:00 – 15:00 przerwa obiadowa
 • 15:00 – 16:30 Warsztaty:

dr Anetta Ocytko (Krakowski Instytut Logoterapii) – „Potencjał – jak wspierać poczucie sprawczości. Budowanie siebie-budowanie więzi”

mgr Paweł Gozdek (Krakowski Instytut Logoterapii) – „Dialog jako przestrzeń tworzenia więzi w relacjach – perspektywa logoterapeutyczna”

Tomasz Gubała, Karolina Gubała, Magdalena Słowik (Fundacja Wspomagająca Wychowanie „Archezja”) – „CUDER – Żyj z sensem. Logoprofilaktyka w praktyce”

 • 16:30 – 17:00 Podsumowanie konferencji
 • 17:00 – 18:30 Promocja książki prof. V. E. Frankla „Życie z sensem” – Alexander Vesely

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

grafika grup wsparcia poszukiwacze sensu

Zapraszamy też na stronę internetową Krakowskiego Instytutu Logoterapii, gdzie można przeczytać więcej o twórcy i założeniach logoterapii oraz zapoznać się z projektem młodzieżowych grup wsparcia „Poszukiwacze sensu” organizowanych bezpłatnie dla uczniów w szkołach średnich. Kolejna edycja projektu jest planowana od października 2023 roku.

Pomysł grup wsparcia zrodził się po badaniach kondycji psychicznej młodzieży przeprowadzonychw ubiegłym roku w ramach małopolskiego programu logoprofilaktycznego „Żyj z sensem”.