9 października 2023

Inauguracja małopolskiego konkursu literacko-dokumentalnego „Młody dokumentalista 2023/2024”

6 października 2023 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie zainaugurowaliśmy konkurs literacko-dokumentalny „Młody dokumentalista 2023/2024”, który odbędzie się pod hasłem „…bo ratujemy życie”, w związku z beatyfikacją rodziny Ulmów oraz ustanowieniem przez Sejm roku 2024 Rokiem Rodziny Ulmów.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego oraz Biskupa Andrzeja Jeża Biskupa Tarnowskiego, a także Pani dr Wandy Półtawskiej.

Konkurs odbywa się przy wsparciu organizacyjnym Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Krakowskiej oraz Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Patronat medialny sprawują: Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca”, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Gość Niedzielny” oraz Radio Dobra Nowina Małopolska.