6 października 2023

Małopolski konkurs literacko-dokumentalny „Młody Dokumentalista 2023/2024” pod hasłem”…bo ratujemy życie”

Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

Małopolski,

 

w imieniu własnym oraz Dyrektora Oddziału IPN w Krakowie Pana dr. Filipa Musiała zapraszam serdecznie do udziału w organizowanym przez nas Małopolskim konkursie literacko-dokumentalnym „Młody Dokumentalista 2023/2024 ”pod hasłem”…bo ratujemy życie”. Konkurs ogłaszamy w związku z beatyfikacją rodziny Ulmów oraz ustanowieniem przez Sejm roku 2024 Rokiem Rodziny Ulmów.

baner promujący konkurs

 

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego oraz Biskupa Andrzeja Jeża Biskupa Tarnowskiego, a także Pani dr Wandy Półtawskiej.

Konkurs odbywa się przy wsparciu organizacyjnym Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Krakowskiej oraz Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

 

 

Patronat medialny sprawują: Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich „Wychowawca”, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Gość Niedzielny” oraz Radio Dobra Nowina Małopolska.

 

Celem konkursu jest odkrycie i opisanie historii Polaków ratujących Żydów na terenie okupowanej przez Niemców Polski w latach 1939-1945 i uzmysłowienie młodzieży – młodemu pokoleniu jej istotnej roli dla zachowania pamięci o bohaterskich i szlachetnych postawach Polaków w czasie II wojny światowej.

 

Najważniejsze informacje w skrócie:

  • Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z Małopolski.
  • Zadanie konkursowe polega na napisaniu reportażu jako pracy indywidualnej, poświęconej wybranej osobie lub osobom (np. rodzinie) Polaków ratujących Żydów na terenie okupowanej przez Niemców Polski w latach 1939-1945.
  • Przewidziano dwa webinary przygotowujące uczestników konkursu do opracowania zadania konkursowego.
  • Prace konkursowe można będzie zgłaszać od 1 do 19 stycznia 2024 r.
  • Wyniki konkursu ogłosimy 20 marca 2024 r. podczas Gali Finałowej w Krakowie, cztery dni przed przypadającym 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Zostaną także podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów konkursu oraz w mediach społecznościowych.
  • Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu zostaną przyznane w dwóch kategoriach – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, z możliwością przyznania wyróżnień specjalnych przez dyrektora oddziału IPN, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
  • Wszelkie informacje na temat projektu będą zamieszczane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, w odrębnej zakładce pod nazwą „Polacy ratujący Żydów”, a także na stronie internetowej Oddziału IPN w Krakowie.
  • Koordynatorami konkursu są: Roksana Szczypta-Szczęch (IPN) oraz Ewa Włodarczyk (Kuratorium Oświaty w Krakowie).

 

O Konkursie „Młody Dokumentalista 2023/2024” pod hasłem „…bo ratujemy życie” i towarzyszących mu wydarzeniach będziemy informować na naszych stronach internetowych:

Zachęcam Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do zainteresowania uczniów tym wyjątkowym Konkursem, dzięki któremu światło dzienne ujrzą kolejne historie Polaków ratujących Żydów, historie cichych bohaterów, którzy pomagali „ratować życie”, bo tak czynić należało i należy.

Proszę niech wesprą Państwo młodych ludzi, którzy dzięki udziałowi w Konkursie mają szansę stać się bohaterami swoich społeczności, bo wyprowadzą z cienia historii Sprawiedliwych, o których jeszcze ostatni żyjący świadkowie pamiętają, o których zachowały się zapiski w kronikach szkolnych, kronikach parafialnych, domowych archiwach.

 

Z poważaniem

Barbara Nowak

Małopolski Kurator Oświaty

 

Załączniki