24 maja 2024

Informacja dotycząca opiniowania aneksów do arkuszy organizacji na rok szkolny 2024/2025

Małopolski Kurator Oświaty opiniuje zmiany do zatwierdzonych arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek do 30 września 2024 r.

 1. Aneksy powinny zawierać opis zmian dokonanych w odniesieniu do uprzednio zatwierdzonego arkusza (z odpowiednimi załącznikami).
  Nie należy przesyłać ponownie całych arkuszy.
 2. Przy opracowywaniu zmian do arkusza organizacji należy uwzględnić uwagi i zastrzeżenia zawarte w opiniach sporządzonych przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie w kwietniu oraz maju 2024 r.
 3. Kurator oświaty opiniuje zmiany do arkusza organizacji w terminie 4 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 4. Aneksy do zatwierdzonych arkuszy organizacji organy/osoby prowadzące przesyłają w wersji elektronicznej do Kuratorium Oświaty w Krakowie na wskazane poniżej adresy, z uwzględnieniem podziału na powiaty:
Powiaty Jednostka nadzorująca Adres e-mail
 • Miasto Kraków
 • krakowski
 • chrzanowski
 • miechowski
 • myślenicki
 • proszowicki
 • olkuski
 • wielicki
Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Oświaty aneksy.arkuszekrakow2024@kuratorium.krakow.pl
 • Miasto Nowy Sącz
 • gorlicki
 • limanowski
 • nowosądecki
Delegatura w Nowym Sączu aneksy.arkuszenowysacz2024@kuratorium.krakow.pl    
 • nowotarski
 • tatrzański
Delegatura w Nowym Targu aneksy.arkuszenowytarg2024@kuratorium.krakow.pl
 • Miasto Tarnów
 • bocheński
 • brzeski
 • dąbrowski
 • tarnowski
Delegatura w Tarnowie aneksy.arkuszetarnow2024@kuratorium.krakow.pl
 • oświęcimski
 • suski
 • wadowicki
Delegatura w Wadowicach aneksy.arkuszewadowice2024@kuratorium.krakow.pl