1 czerwca 2023

Informacja dotycząca uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego przez dyrektorów szkół

Informacja dotycząca uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego przez dyrektorów szkół

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia br. ukazała się odpowiedź Dariusza Piontkowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki na interpelację w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Dotyczy ona sytuacji dyrektorów szkół, którzy w trakcie odbywania stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego objęli stanowisko dyrektora szkoły.

 

Tekst odpowiedzi na interpelację nr 40168