23 stycznia 2024

IV Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”

grafika konkursu„Jestem Polakiem, wiernym synem Ojczyzny.

Myśl o Polsce wielkiej i silnej, wolnej i niepodległej była i jest treścią mojego istnienia,

urzeczywistnienie jej było i jest jedynym celem mojego życia.”

 

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz polskich szkół za granicą

Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie organizują już po raz czwarty Ogólnopolski Konkurs  „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu Polski oraz szkół polskich za granicą, a także tych najmłodszych – przedszkolaków.

Celem konkursu jest m.in.:

  • propagowanie i przybliżenie uczniom sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego,
  • zainteresowanie pięknem twórczości kompozytora, niezwykłym życiem, godną naśladowania postawą, wrażliwością estetyczną,
  • uświadomienie wagi poświęcenia i determinacji w dążeniu do odzyskania niepodległości Polski i jej utrzymaniu,
  • kształtowanie w młodzieży takich wartości, jak wolność i patriotyzm,
  • rozbudzenie wrażliwości na piękno muzyki kompozytora i dostrzeżenie jej ponadczasowych wartości artystycznych.

Tegoroczna edycja konkursu oferuje pięć kategorii, spośród których historycy, miłośnicy gry na instrumentach, śpiewacy, wokaliści, a także wszyscy uczniowie artystycznie uzdolnieni będą mieli możliwość rozbudzenia swoich zainteresowań, a także poznania złożonej i wszechstronnej postaci – Mistrza, Tytana pracy, podwójnego Bohatera: sztuki i ojczyzny.

Kategorie w ramach konkursu:

  • Kategoria „Historyk” – dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
  • Kategoria „Muzyk” – dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
  • Kategoria „Wokalista” – dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
  • Kategoria „Kreator sztuki” – dla przedszkoli i uczniów klas I-III szkół podstawowych,
  • Kategoria „Cyfrowe sztuki wizualne” – dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Serdecznie zapraszamy i gorąco zachęcamy nauczycieli oraz uczniów Państwa szkół do udziału w tegorocznym konkursie o Ignacym Janie Paderewskim.

Ogłoszenie konkursu – 27 grudnia 2023 r.
Ogłoszenie wyników II etapu – do 27 maja 2024 r. (nie dotyczy kategorii: Muzyk i Wokalista).
Ogłoszenie ostatecznych wyników – I połowa czerwca 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu
Termin zgłoszeń do 31 stycznia 2024 r.

Patronat honorowy: Minister Edukacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewoda Wielkopolski.

Więcej informacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Załączniki