23 stycznia 2024

VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Wolności

plakat FestiwaluVIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Wolności jest konkursem skierowanym do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 24 lat. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy zarówno amatorów tworzących w zaciszu domowym, jak i młodych artystów skupionych wokół domów kultury, ośrodków młodzieżowych, szkół, ognisk artystycznych, harcerstwa. Zadaniem uczestników jest wykonanie na scenie jednego, wybranego przez siebie utworu muzycznego artysty z polskiej sceny muzycznej z listy zaproponowanej przez Organizatorów (Załącznik Nr 3 do Regulaminu). W VIII edycji festiwalu mogą brać udział wyłącznie soliści.

Organizatorami Festiwalu jest Oddział Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Już od pierwszej edycji, która odbyła się w 2017 r., w projekcie biorą udział uczestnicy z całego kraju. Od 2020 r. wydarzenie organizowane jest dwuetapowo:

  • preeliminacje (przeprowadzane online, na podstawie przesłanych zgłoszeń, mające na celu wyłonienie finalistów) oraz
  • finał (występ na scenie przed komisją konkursową).

Pierwszy Festiwal odbył się w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika. Uczestnicy drugiej edycji prezentowali się na scenie Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach. W latach 2019-2023 finał odbywał się na scenie Teatru Śląskiego – Scena w Malarni. W 2024 r. partnerem wydarzenia zostało Polskie Radio Katowice, a finał konkursu odbędzie się w jego Studiu Koncertowym.

Celem Festiwalu, który odbywa w formie przeglądu muzycznego, jest:

  • edukacja historyczna poprzez sztukę muzyczną,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • zachęcenie do refleksji nad treścią utworu poprzez pracę nad własną aranżacją,
  • rozwijanie wrażliwości oraz aktywności twórczej młodzieży.

Zgłoszenie uczestnika do udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego, który jest dostępny na stronie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności  Warunkiem udziału w wydarzeniu jest zaakceptowanie wszystkich zgód umieszczonych w formularzu.

Najważniejsze daty:

  • Zgłoszenia uczestników do 10 marca 2024 r.
  • Ogłoszenie listy wykonawców zakwalifikowanych do II etapu – 25 marca 2024 r.
  • Przesłuchania finałowe odbędą się 20 kwietnia 2024 r.
  • Miejsce przeglądu: Studio Koncertowe Polskiego Radia Katowice, ul. Ligonia 29, Katowice

Nad przebiegiem konkursu oraz wyłonieniem laureatów czuwa komisja konkursowa, złożona z trzech osób. Skład komisji zostanie podany do 10 marca 2024 r.

Patronat medialny: Dziennik Zachodni, Nasze Miasto, TVP 3 Katowice oraz netfant.pl – Internetowy Serwis Muzyczny.

Kontakt z Organizatorami, Regulamin, wymagane załączniki i więcej informacji na stronie IPN

Ideą przyświecającą organizacji Festiwalu jest przypomnienie ważnych dla historii Polski utworów muzycznych oraz postaci ich twórców. Walkę z systemem komunistycznym prowadzono bowiem za pomocą różnych metod, w tym również na polu kultury. Tworzone wówczas, poza oficjalnym nurtem pieśni, śpiewane były przez środowiska skupione wokół opozycji – opowiadały o wartościach uniwersalnych, o pragnieniu wolności i niepodległości, o zakazanej historii. Wzmacniały ducha, integrowały wokół idei, a ich twórcy, tacy jak Jacek Kaczmarski czy Przemysław Gintrowski, stali się bardami opozycji. Do dziś w mediach brzmią też piosenki zespołów z lat 80. XX w., które wśród wielu odbiorców mają status kultowych. Często w zawoalowany sposób walczyły one z cenzurą, używając metafor, ogólnych opisów, gry symboli i skojarzeń. Wspólnym mianownikiem tej twórczości jest opowieść o pragnieniu wolności.