13 lutego 2020

„Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”

Dyrektorzy

szkół podstawowych

województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

Mając na względnie troskę o zapewnienie jak najpełniejszego bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, zachęcam Państwa Dyrektorów do podjęcia działań, które upowszechnią wśród uczniów zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także uzyskiwanie „Karty rowerowej” jako pierwszego dokumentu stwierdzającego przygotowanie do udziału w ruchu drogowym.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego wskazuje, że ważną rolę w kształceniu i wychowaniu uczniów w szkole podstawowej odgrywa edukacja zdrowotna. Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób. W tym kontekście kluczową rolę odgrywa także wymóg realizacji treści bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przygotowania do uzyskania karty rowerowej przez uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej.

Zachęcam Państwa do zainteresowania uczniów uzyskiwaniem uprawnień karty rowerowej, a uczących do wykorzystywania w ramach przygotowania uczniów materiałów edukacyjnych opracowanych przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

Materiały do wykorzystania w ramach zajęć BRD: www.brd.malopolska.pl

       Zakładka „Karta rowerowa” http://brd.malopolska.pl/projekty/karta-rowerowa-moje-pierwsze-prawo-jazdy/

       Zakładka „Materiały do pobrania” http://brd.malopolska.pl/materialy-do-pobrania/

Bezpieczeństwo naszych uczniów, jest naszym wspólnym celem.     

 

Małopolski Kurator Oświaty

Barbara Nowak