13 grudnia 2019

„Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”

Dyrektorzy

szkół podstawowych

województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

troska o bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły, a także w drodze do szkoły w ruchu drogowym, stanowi jedno z istotnych zadań, które jest podejmowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty działającego także w strukturze Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w ramach kampanii „Dorosnąć do Bezpieczeństwa” #dorosnacdobezpieczenstwa bazując na wiedzy i doświadczeniu Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie stworzyła serię  materiałów edukacyjnych dla nauczycieli techniki z zakresu wychowania komunikacyjnego i przygotowania uczniów do uzyskiwania karty rowerowej. Materiały edukacyjne składają się z 9 tematów:

  • uprawnienia do kierowania rowerem,
  • rower-warunki techniczne i niezbędne wyposażenie,
  • pojęcia podstawowe,
  • zasady ruchu rowerzystów na drodze,
  • podstawowe zasady ruchu drogowego, wybrane znaki i sygnały drogowe, skrzyżowania,
  • pierwsza pomoc,
  • bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

Opracowany materiał stanowi dla nauczyciela znakomitą pomoc w realizacji treści nauczania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rekomenduję go do wykorzystywania przez nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu na kartę rowerową.

Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wykonała także spot edukacyjny skierowany do rodziców oraz środowiska szkolnego (uczniów, nauczycieli, dyrektorów) zachęcający do zaangażowania w działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa naszym dzieciom w ruchu drogowym. Osiągnięcie tego celu będzie możliwie dzięki zintensyfikowanym oddziaływaniom dorosłych, służącym zdobywaniu przez dzieci wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego, a w konsekwencji uprawnienia do kierowania rowerem. Zdobycie karty rowerowej – „pierwszego prawa jazdy” jest nie tylko gwarancyjną bezpieczeństwa, ale także możliwością ciekawego spędzania wolnego czasu na rowerze. Dajmy zatem dzieciom bilet do bezpiecznego poznawania świata.

Materiały dostępne są na stronie:

www.brd.malopolska.pl  w zakładce „Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”.

http://brd.malopolska.pl/projekty/karta-rowerowa-moje-pierwsze-prawo-jazdy/

https://www.facebook.com/MWRBRD/

https://www.youtube.com/watch?v=Vbu2R_R4TaY

 

Małopolski Kurator Oświaty

Barbara Nowak