10 grudnia 2019

Badanie pilotażowe PIRLS 2021

Dyrektorzy

małopolskich szkół podstawowych

 

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji badania PIRLS 2021. Jest to międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu obejmujące uczniów klasy czwartej.

Międzynarodowe badanie edukacyjne PIRLS uznawane jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie. Jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągania w większości krajów rozwiniętych, w tym w Polsce.

W pierwszym etapie badania, które realizowane będzie w okresie 2-20 marca 2020 r. udział weźmie 30 wylosowanych szkół podstawowych z województw małopolskiego i wielkopolskiego.

Wyniki badania PIRLS są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym i ogólnokrajowym i nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów.