25 marca 2024

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przekazania informacji o liczbie wolnych miejsc w przedszkolach, szkołach, placówkach i centrach – rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Kraków, 25 marca 2024 r.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
województwa małopolskiego

 

Zgodnie z § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431 ze zm.) przypominam, że jednym z zadań komisji rekrutacyjnej jest sporządzenie i przekazanie kuratorowi oświaty – w celu udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty – informacji o wolnych miejscach:

  1. w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, do których jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające,
  2. na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych, zajęciach rozwijających zainteresowania lub zajęciach rozwijających uzdolnienia, na które jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające.

W związku z powyższym proszę o przesyłanie informacji o wolnych miejscach poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety dostępnej od dnia 27 marca 2024 r. w Panelu Dyrektora:

  • ankieta nr 1 – wolne miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego,
  • ankieta nr 2 – wolne miejsca w klasie I szkoły podstawowej,
  • ankieta nr 3 – wolne miejsca w placówkach i centrach.

UWAGA: ankietę należy wypełnić, jeżeli po podaniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole, placówce, centrum nadal są wolne miejsca. Zmiany w liczbie wolnych miejsc dokonywane są poprzez ponowne wypełnienie ankiety.

Ponadto przypominam, że zgodnie z zarządzeniem Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r.:

  • ankieta – wolne miejsca w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia będzie aktywna od 16 do 17 lipca 2024 r. (postępowanie rekrutacyjne) i od 2 do 5 sierpnia 2024 r. (postępowanie uzupełniające),
  • ankieta – wolne miejsca na semestr pierwszy klasy I szkoły policealnej, branżowej szkoły II stopnia, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych będzie aktywna od 5 do 6 sierpnia 2024 r. (postępowanie rekrutacyjne) i od 23 do 26 sierpnia 2024 r. (postępowanie uzupełniające).

Informacja o wolnych miejscach będzie sukcesywnie publikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

 

Z poważaniem,

Małopolski Kurator Oświaty
dr Gabriela Olszowska