8 września 2023

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU DLA NAUCZYCIELI „SPRAWIEDLIWI Z MARKOWEJ”

logo Komitetu Prezydenta RP Obchodów Beatyfikacji Rodziny Ulmów8 września 2023 r. ogłoszony zostanie, współorganizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”. Wpisuje się on w obchody związane z przypadającą na 10 września 2023 r. beatyfikacją rodziny Ulmów – zamordowanej przez niemieckiego okupanta w zemście za udzielanie pomocy Żydom. 

Konkurs jest przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczących historii oraz innych przedmiotów. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza 45-minutowej lekcji poświęconego rodzinie Ulmów i stosunkom polsko-żydowskim w czasie II wojny światowej. Laureaci i wyróżnieni w konkursie nauczyciele otrzymają nagrody rzeczowe oraz zaproszenie na finansowany przez IPN wyjazd seminaryjny.

 

Scenariusz lekcji powinien obejmować:

 • informacje biograficzne dotyczące członków rodziny Ulmów;
 • informacje dotyczące zjawiska polskiej pomocy Żydom podczas II wojny światowej;
 • informacje dotyczące relacji polsko-żydowskich podczas II wojny światowej;
 • informacje dotyczące miejsca Żydów w historii miejscowości lub regionu, w którym mieści się szkoła zatrudniająca nauczyciela.

Nauczyciele z województwa małopolskiego mogą przesyłać do 30 października 2023 r. zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: sprawiedliwizmarkowej@kuratorium.krakow.pl .

Trzy najlepsze prace w województwie dopuszczone do ogólnokrajowego etapu konkursu, zostaną wskazane w komunikacie na stronie internetowej kuratorium oświaty nie później niż 10 grudnia 2023 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. dane nauczyciela – autora projektu edukacyjnego:

  1. imię i nazwisko nauczyciela,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu kontaktowego,
  4. nazwę i adres szkoły, w której nauczyciel pracuje;

2. scenariusz 45-minutowej lekcji

3. skan podpisanych:

  1. oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów i wykorzystanie wizerunku, których wzór stanowi załącznik nr 2
   do Regulaminu;
  2. oświadczenia dyrektora szkoły, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

 

POBIERZ – Regulamin Konkursu

POBIERZ – oświadczenie o akceptacji Regulaminu oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów i wykorzystanie wizerunku, których wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;

POBIERZ – oświadczenie dyrektora szkoły stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu

Załączniki

Regulamin
Data: 2023-09-08, rozmiar: 923 KB
Oświadczenie nauczyciela
Data: 2023-09-08, rozmiar: 34 KB
Oświadczenie dyrektora szkoły
Data: 2023-09-08, rozmiar: 28 KB