1 marca 2024

Konferencja pt. „Building resilience. Prężność jako kluczowy zasób dla odporności na kryzys”

Fundacja Auxilium zaprasza na bezpłatną konferencję pt. „Building resilience. Prężność jako kluczowy zasób dla odporności na kryzys”. Wydarzenie to odbędzie się 19 marca (wtorek) o godz. 9.00 w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, przy ul. Traugutta 1.

Ze względu na określoną liczbę miejsc obowiązuje rejestracja poprzez formularz lub telefoniczna.

Informacja o Prelegentach, tematy wystąpień, formularz rejestracji internetowej i i więcej informacji na stronie Konferencji

W obliczu wyzwań współczesnego świata, prężność staje się nie tylko pożądaną cechą, ale wręcz niezbędnym zasobem umożliwiającym skuteczną odporność na kryzysy. Nasza konferencja poświęcona będzie rozwijaniu i zrozumieniu prężności na wielu poziomach: osobistym, społecznym i organizacyjnym. To wyjątkowa platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, na której eksperci z różnych dziedzin podzielą się swoim spojrzeniem na budowanie i utrzymywanie prężności na różnych poziomach działania. To także doskonała okazja, by poszerzyć swoją wiedzę i nabyć narzędzia niezbędne do budowania odporności w zmieniającym się świecie. Podczas konferencji zaprezentujemy również wyniki badań dotyczących poziomu prężności społecznej, z uwzględnieniem takich czynników jak m.in. zaufanie społeczne, przywództwo, poczucie przynależności, odporność osobowa oraz narzędzie ilościowe (kwestionariusz) służący do pomiaru poziomu prężności społecznej w polskich miastach i gminach. (…) Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, która ma na celu nie tylko poszerzenie horyzontów myślowych, ale również wyposażenie uczestników w konkretne narzędzia do budowania i wzmacniania prężności na różnych płaszczyznach życia i działania. – piszą o konferencji Organizatorzy.

Działanie realizowane w ramach projektu „Tarnów — Nowe Spojrzenie”współfinansowanego ze środków Norweskiego mechanizmu Finansowego w ramach Programu Rozwój Lokalny na lata 2014-2021.