19 lutego 2024

Konkurs Czytelniczo-Plastyczny „GÓRALSKIE CYTANIE”

SEPZ-I.5563.138.2023.AK

„Góralskiej czytanki” imię nie zaginie ani na wiyrsycku, ani na dolinie…..

Zapraszamy do udziału w Konkursie Czytelniczo-Plastycznym „GÓRALSKIE CYTANIE” Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Podhala, Orawy, Spisza, Pienin i Ziemi Zagórzańskiej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Małopolski.

Konkurs organizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Jana Bosko w Czarnym Dunajcu, Orawską Bibliotekę Publiczną w Jabłonce, Szkołę Podstawową im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych, Szkołę Podstawową im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie, Zespół Szkoły i Przedszkola w Łostówce, Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie, Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej.

Celem Konkursu jest między innymi kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomego odbioru literatury regionalnej, kultywowanie gwary poszczególnych regionów oraz rozbudzanie wyobraźni i ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowane literaturą regionalną.

Etapy wojewódzkie Konkursu odbędą się odpowiednio:

  • 14 marca 2024 r. o godz. 10.00 w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Jana Bosko w Czarnym Dunajcu (X edycja Podhala)
  • 19 marca 2024 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie (I edycja Pienin)
  • 21 marca 2024 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkoły i Przedszkola w Łostówce (VII edycja Ziemi Zagórzańskiej)
  • 22 marca 2024 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych (VIII edycja Spisza)
  • 26 marca 2024 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Podwilku (IX edycja Orawy)

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzania etapu wojewódzkiego w części czytelniczej i plastycznej znajdują się w zamieszczonym poniżej Regulaminie. Informacji o Konkursie udzielają organizatorzy poszczególnych edycji oraz koordynator Konkursu st. wizytator Aniela Kasiniak, Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel. 182691404 email:aniela.kasiniak@kuratorium.krakow.pl

W załączeniu:
Regulamin Konkursu Czytelniczo-Plastycznego „GÓRALSKIE CYTANIE” Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej:

Załącznik 1 – „Góralska czytanka”

Załącznik 2 – „Orawska czytanka”

Załącznik 3 – „Spiska czytanka”

Załącznik 4 – „Zagórzańska czytanka”

Załącznik 5 – „Pienińska czytanka”