20 lutego 2024

„BOHATER NA STÓWĘ”

grafika konkursu100 lat temu – 28 kwietnia 1924 r., Bank Polski rozpoczął emisję nowej waluty – złotego polskiego, którego wartość równa była frankowi szwajcarskiemu i odpowiadała 9/31 grama czystego złota.

Przebudowa systemu walutowego była częścią reform premiera Władysława Grabskiego, ratujących Polskę przed katastrofą gospodarczą i polityczną.

Z okazji jubileuszu stulecia polskiego złotego, Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Bohater na stówę”.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych oraz podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic i klubów znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konkursu jest m.in. rozbudzenie zainteresowania historią lokalną oraz upamiętnienie zasługujących na uznanie czynów Polaków – bohaterów historii lokalnej.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu projektu banknotu o nominale 100 złotych z wizerunkiem bohatera lub bohaterki historii lokalnej oraz przygotowaniu pisemnego opisu biograficznego wybranej postaci historycznej.

Rysunek, obraz a może dzieło przygotowane w programie graficznym? W stylu nowoczesnym, czy nawiązującym do przeszłości? Wybrana technika i format są dowolne. Jury weźmie pod uwagę m.in. estetykę jej wykonania oraz pomysłowość w podejściu do tematu konkursu.

Prace konkursowe należy wysłać pocztą, przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2024 r.

Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych: 9-11 lat, 12-14 lat oraz 15-20 lat.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Narodowy Bank Polski oraz Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. – Partnerów konkursu.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu na stronie internetowej BOHATERNA100

Koordynatorem konkursu jest Marta Snarska, Biuro Edukacji Narodowej IPN, tel. +48 22 581 86 31

 

Załączniki

Bohater na stówę_Regulamin
Data: 2024-02-20, rozmiar: 6 MB
plakat-100-bohater-2024
Data: 2024-02-20, rozmiar: 188 KB