13 czerwca 2024

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – Innowacja 2024”

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Kierunek – innowacja 2024”, którego organizatorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem konkursu jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej przedszkoli i szkół.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2023/2024.

Zgłoszenia nauczycieli z województwa małopolskiego proszę przesyłać do 26 lipca 2024 r. na adres: zofia.matula-pluska@kuratorium.krakow.pl

Obowiązujące terminy:

  • 10 czerwca 2024 r. – 26 lipca 2024 r. – czas trwania konkursu,
  • do 26 lipca 2024 r. – zgłoszenie przez nauczyciela zadania konkursowego,
  • do 23 sierpnia 2024 r. – wyłonienie kandydatów do tytułu laureatów przez komisję powołaną przez kuratora oświaty,
  • do 30 września 2024 r. – wyłonienie laureatów konkursu przez komisję powołaną przez organizatora konkursu,
  • do 14 października 2024 r. – zamieszczenie wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje i załączniki do konkursu znajdują się na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/konkurs-dla-nauczycieli-kierunek–innowacja-2024

Zapraszamy do udziału w konkursie!