6 czerwca 2024

Sale edukacyjne działające w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o funkcjonowaniu przy jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej 132 sal edukacyjnych, w których są realizowane zajęcia edukacyjne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Zajęcia prowadzone w tychże salach edukacyjnych przeznaczone są dla zorganizowanych grup wiekowych dzieci (w wieku 4-14 lat) i młodzieży (w wieku 15-18 lat).

Zagadnienia, jakie mogą być realizowane podczas zajęć w sali edukacyjnej dotyczą różnych obszarów tematycznych związanych z bezpieczeństwem, w tym np. poniższych zagadnień:

  • „bezpieczna droga do szkoły”,
  • „bezpieczne ferie” / „bezpieczne wakacje”,
  • „bezpieczne żniwa”,
  • „bezpieczny dom”,
  • „bezpieczeństwo w lesie”,
  • „ewakuacja”,
  • „wzywanie służb ratunkowych – 112”,
  • „pierwsza pomoc”.

Z uwagi na fakt, że powyższe zagadnienia wpisują się w treści nauczania w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego i realizowane w szkole na różnych zajęciach edukacyjnych, oraz ze względu na zmieniającą się sytuację geopolityczną na świecie i zagrożenie bezpieczeństwa państwa, zachęcamy Dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do korzystania z zajęć realizowanych w ww. salach edukacyjnych, jeszcze w tym roku szkolnym, jeżeli to możliwe oraz w kolejnych latach.

Wyrażamy nadzieję, że korzystanie przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z opisanej oferty edukacyjnej wzbogaci i urozmaici działalność szkoły w obszarze promowania wiedzy oraz bezpiecznych zachowań uczniów i całej społeczności szkolnej.

Zwracamy również uwagę, że ww. propozycja Państwowej Straży Pożarnej jest cenną inicjatywą edukacyjną w kontekście zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 781), dotyczących obowiązku realizacji na zajęciach z wychowawcą nauki udzielania pierwszej pomocy.

Osobą wskazaną do kontaktu w powyższej sprawie jest Zastępca Dyrektora Biura Komendanta Głównego, bryg. Radosław Kozicki, tel. 517 735 533.

Szczegółowe informacje o ww. inicjatywie, w tym konspekty zajęć oraz liczne materiały i filmy edukacyjne – znajdują się na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: https://www.gov.pl/web/kgpsp/wykaz-sal-edukacyjnych

Załączniki

Wykaz sal edukacyjnych
Data: 2024-06-06, rozmiar: 21 KB