21 marca 2024

Konkurs filmowy „Dzieci dzieciom – Dbam o siebie w sieci”

plakat Konkursu

Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 ogłasza konkurs filmowy dla uczniów szkół podstawowych „Dzieci dzieciom – Dbam o siebie w sieci”.

Głównym zadaniem konkursu jest stworzenie 60-sekundowego filmu edukacyjnego na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci.

Termin złożenia prac konkursowych został wydłużony i upływa 30 kwietnia 2024 r., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca 2024 r. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Organizatora.

Dodatkowe pytania dotyczące Konkursu można kierować na adres mailowy

Celem Konkursu jest poza promocją świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu oraz nowych technologii zwrócenie uwagi na zagrożenia cyberprzemocą w Internecie i kształtowanie świadomości odpowiedzialności za swoje postępowania w Internecie.