25 września 2023

Konkurs „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…”

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.13 września bieżącego roku zainaugurowały konkurs „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…” którego adresatami są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie tekstu z elementami pracy badawczej na temat historii rodziny Ulmów lub własnej rodziny pomagającej Żydom w czasie II wojny światowej – opracowanego na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z rodziną, kwerendy w archiwum rodzinnym oraz w Archiwach Państwowych.

Celem konkursu jest przybliżenie postaci Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci, a także innych osób, które wykazały się bohaterską postawą i wyjątkową odwagą ratując swoich żydowskich sąsiadów.  Założeniem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi zdobywaniem wiedzy o trudnej rzeczywistości okupacyjnej w Polsce i polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej.

Prace konkursowe można nadsyłać do 31 grudnia 2023 r. pocztą tradycyjną na adres: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…” lub pocztą elektroniczną w formie dokumentu elektronicznego/skanu na adres: ndap@archiwa.gov.pl w tytule wpisując: Konkurs „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…” Razem z pracą konkursową należy przesłać wypełniony oraz podpisany (wraz ze wszystkimi oświadczeniami) formularz zgłoszenia.

Prace konkursowe zostaną zarchiwizowane w zbiorach Archiwów Państwowych i mogą być udostępniane w celu prowadzenia prac naukowych oraz w publikacjach o charakterze naukowym i popularnonaukowym.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 15 marca 2024 r. Laureaci konkursu oraz wyróżnieni Uczestnicy zostaną zaproszeni na uroczystą galę finałową podczas której otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Informacje o Konkursie zostały też zamieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Poniżej do pobrania Regulamin i formularze.

 

Załączniki