19 września 2023

Krakowska Matematyka 2023/2024

Krakowska Matematyka 2023/2024 to matematyczny konkurs dla uczniów klas V i VI województwa małopolskiego organizowany przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 148 im. Polskich Noblistów w Krakowie.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów. Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego uczestników. W tym roku hasło konkursu brzmi „Artyści w Krakowie”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI województwa małopolskiego. Konkurs jest bezpłatny i jest przeprowadzany w formie pisemnej. Są dwa etapy: szkolny i wojewódzki. Zestawy konkursowe zawierają zadania  zamknięte i otwarte.

Ważne terminy:

  • zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie do 10 listopada – adres do formularza zgłoszeniowego zostanie uruchomiony na stronie Konkursu
  • etap szkolny 16 listopada 2023 r.  w macierzystej szkole
  • etap wojewódzki 15 marca 2024 r. – w kilku lokalizacjach

Informacje dotyczące konkursu są na stronie internetowej Konkursu