18 kwietnia 2024

„Lipa 2024” – Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej

Zapraszamy do udziału w XXVIII Ogólnopolskim i XLII Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2024” Organizatorami są: Spółdzielcze Centrum Kultury „BEST” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w Bielsko-Białej.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, a także do dorosłych wielbicieli Przeglądu, którzy biorą w nim udział od wielu lat i są oceniani w osobnej kategorii.

grafika przegląduPrzegląd szczyci się piękną historią, której początki sięgają 1983 roku. Celem przeglądu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wykazanie zasady równych szans dla uczestników z małych miejscowości i ośrodków wojewódzkich, tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej, doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich w czasie warsztatów twórczych prowadzonych przez jurorów, promocja laureatów poprzez druk nagrodzonych utworów w lipowej antologii i cykliczną prezentację tekstów w lokalnych mediach oraz zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży.

Rokrocznie w Przeglądzie uczestniczy ok. 700 uczestników, którzy przysyłają ponad 2000 prac.

Jurorami przeglądu lub też gośćmi honorowymi byli na przestrzeni lat między innymi Ernest Bryll, Anna Janko, Piotr Matywiecki, Krystyna Miłobędzka, Marek Mlicki, Tadeusz Mocarski, Tadeusz Olszewski, Tadeusz Śliwiak, ks. prof. Józef Tischner, Michał Zabłocki. Spotkania z nimi były dla laureatów okazją nie tylko do wysłuchania rad, ale również do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami. Od lat 90. XX wieku jury pracuje w stałym składzie: przewodniczący Tomasz Jastrun, Jan Picheta, Juliusz Wątroba oraz niżej podpisana (sekretarz jury). Każdemu podsumowaniu towarzyszył koncert poezji w wykonaniu gwiazd, m.in.: Michała Bajora, Jacka Kaczmarskiego, Krzysztofa Maciejowskiego, Janusza Radka, zespołu Raz Dwa Trzy, Beaty Rybotyckiej, Andrzeja Sikorowskiego, Starego Dobrego Małżeństwa, Grzegorza Turnaua, Jacka Wójcickiego i w ostatnich latach Czesława Mozila.

Prace można pisać i zgłaszać do 21 czerwca.

Regulamin można pobrać poniżej, a wszelkie szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Organizatora

Załączniki

2024_lipa_regulamin_2
Data: 2024-04-18, rozmiar: 153 KB
2024_lipa_zalacznik_1
Data: 2024-04-18, rozmiar: 134 KB
2024_lipa_zalacznik_2
Data: 2024-04-18, rozmiar: 176 KB
2024_lipa_karta_zgloszenia
Data: 2024-04-18, rozmiar: 181 KB