21 czerwca 2021

Małopolski Konkurs Biologiczny dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

 

Komunikaty

Materiały

 

Przewodniczący konkursu:

Małgorzata Wajda
tel: 12 448-11-59
e-mail: malgorzata.wajda@kuratorium.krakow.pl