21 czerwca 2021

Małopolski Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

 

Komunikaty

Materiały

 

Przewodniczący konkursu:

Maria Marzec
tel: 12 448-11-38
e-mail: maria.marzec@kuratorium.krakow.pl