20 lipca 2020

Małopolski Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Komunikaty

Materiały

 

Przewodniczący konkursu:

Monika Skorupa
tel: 12 448-11-48

e-mail: monika.skorupa@kuratorium.krakow.pl