22 czerwca 2023

Małopolski Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Komunikaty

Materiały

 

Przewodniczący konkursu:

Monika Korta-Nalepa
tel: 12 448-11-28
e-mail: monika.korta@kuratorium.krakow.pl