20 lipca 2022

Małopolski Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Komunikaty

Materiały

 

Przewodniczący konkursu:

Marcin Janeczek
tel: 12 448-11-56
e-mail: marcin.janeczek@kuratorium.krakow.pl