19 lutego 2024

 „Małopolski program wspierania uczniów” – nabór wniosków stypendialnych

grafika Programu stypendialnegoW dniu 15 lutego br. rozpoczęła się pierwsza edycja nowego programu wsparcia stypendialnego realizowanego przez Samorząd Województwa Małopolskiego pn. „Małopolski program wspierania uczniów” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytetu FEMP.06 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027.

 

Adresatami programu są uczniowie zdolni znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Celem udzielenia wsparcia stypendialnego w przedmiotowym projekcie w bieżącym roku szkolnym jest:

 1. Wzmocnienie potencjału uczniów zdolnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w zakresie przedmiotów obowiązkowych, dla których została określona podstawa programowa kształcenia ogólnego.
 2. Niwelowanie powstałych w tym zakresie barier.
 3. Zachęcanie uczniów do podnoszenia wyników edukacyjnych.
 4. Mobilizowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w konkursach i olimpiadach związanych z przedmiotami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Ze wsparcia jakie daje „Małopolski program wspierania uczniów” mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych (począwszy od klasy drugiej) oraz ponadpodstawowych (wszystkich typów) pobierający naukę na terenie Województwa Małopolskiego.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2023/2024 (od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.), a jego wysokość to:

 • 4.200 zł brutto – dla uczniów klas 2-4 szkół podstawowych,
 • 6.600 zł brutto – dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych,
 • 7.200 zł brutto – dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, z „Małopolskiego programu wspierania uczniów” współfinansowanego ze środków UE można składać od dnia 16 lutego do dnia 29 lutego 2024 r. w następujący sposób:

 • Pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – MPWU UE 2023/2024.
 • Osobiście w:
  • Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – Dziennik Podawczy, parter, budynek „B”,
  • Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy ul. Jagiellońskiej 52, piętro II, p. 206 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
  • Tarnowie, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy al. Solidarności 5-9 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro I p. 123,
  • a także we wszystkich innych lokalizacjach UMWM w Krakowie oraz Agendach Zamiejscowych w Miechowie, Nowym Targu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Zakopanem oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie.

logo MałopolskaSzczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o ww. stypendium, dostępne są na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolski-program-wspierania-uczniow/20232023

Załączniki

banerry MPWU 550x310 pp
Data: 2024-02-19, rozmiar: 37 KB